Bližšie informácie na telefónnom čísle 0911/ 434 530.